Κίνδυνος και Προκλήσεις

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την υποστήριξη των υποστηρικτών μας, γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα πολύ καλά δομημένο έργο. Οι εργασίες σχεδιασμού και μηχανικής ολοκληρώθηκαν και μεταφράστηκαν σε ένα πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο που είναι έτοιμο να αναπαραχθεί. Έχουμε δημιουργήσει συνεργασίες με έναν αξιόπιστο κατασκευαστή και έναν ισχυρό συνεργάτη εκπλήρωσης. Δεν βλέπουμε σημαντικές προκλήσεις στον ορίζοντα και σκοπεύουμε να διατηρήσουμε μια θετική ροή επικοινωνίας με τους υποστηρικτές μας για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με την πρόοδο που σημειώνει το έργο μας μόλις χρηματοδοτηθούμε και αρχίσουμε να προωθούμε την παραγωγή μεγάλης κλίμακας στάδιο της διαδικασίας.