Kunsinna

 Ordnijiet tal-ipproċessar

L-ordnijiet kollha huma pproċessati sakemm tkun disponibbli. Ordnijiet li jsiru mit-Tnejn sal-Ħamis qabel 12pm se jibdew l-ipproċessar fl-istess jum. Ordnijiet li jsiru wara 12pm jiġu pproċessati l-għada. Ordnijiet li jsiru nhar il-Ġimgħa wara 12pm u matul il-weekend se jibdew l-ipproċessar it-Tnejn ta’ wara. Kwumsy jikkuntattjak jekk il-prodott li ordnajt ikun out of stock.


Il-biċċa l-kbira tal-oġġetti ordnati jiġu pproċessati fl-istess jum.