Szolgáltatási feltételek

A Webhely és a termékek kínálatának feltétele, hogy Ön elfogadja ezeket a feltételeket („Feltételek” vagy „Megállapodás”). Ezek a feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a kwumsy.com között, és figyelmesen olvassa el őket. A jelen Feltételek elfogadásával Ön elfogadja a kwumsy.com adatvédelmi szabályzatát, az online visszaküldési szabályzatot, a bolti visszaküldési szabályzatot és a szállítási szabályzatot is, amelyek mindegyike kifejezetten hivatkozással szerepel itt.


EZ A SZERZŐDÉS TARTALMAZZA VÁLTOZTATÓBÍRÁSI MEGÁLLAPODÁS ÉS AZ OSZTÁLYI KERESÉS LEMONDÁSA, AMELY LEMOND A BÍRÓSÁGI MEGHATÁROZÁSHOZ VAGY BÍRÓI BÍRÁLATHOZ, VAGY AZ OSZTÁLYI KERESÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL. A VÁLASZTOTTbíróság KÖTELEZŐ ÉS A KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT MINDEN VITÁBAN, HA AZ ALÁBBI MEGHATÁROZÁS NINCS, VAGY HA AZ ELEMZÉS KIÉRT. BÁRMELY TERMÉK ELÉRÉSE, HASZNÁLATA VAGY VÁSÁRLÁSA MIELŐTT A WEBOLDALON KERESZTÜL KELL ÁTTEKINTENI EZT A DOKUMENTUMOT TELJESÉBEN.

IRÁNYADÓ JOG

A jelen Általános Szerződési Feltételekre és azokra a külön megállapodásokra, amelyek alapján a Szolgáltatásokat nyújtjuk Önnek, a HK

törvényei vonatkoznak, és azokkal összhangban kell értelmezni.
Felhasználó kötelezettségei


A Webhely letöltésével, elérésével vagy használatával Ön kijelenti, hogy elmúlt tizennyolc (18) éves öreg vagy törvényes nagykorúság, amelyik nagyobb, és Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Ön beleegyezik abba is, hogy betartja az összes vonatkozó helyi, állami és nemzeti törvényt és előírást a Webhely használatával kapcsolatban. Ön kijelenti továbbá, hogy mindenkor valós, pontos, aktuális és teljes információkat (és azok frissítéseit) köteles megadni, amikor információkat nyújt be a kwumsynak. a Weboldalon keresztül. A Weboldalt csak a jelen Szerződésben megengedett módon használhatja, és nem használhatja a Weboldalt vagy a Tartalmat semmilyen kereskedelmi, politikai, obszcén, illegális vagy nem megfelelő célra. A kwumsy fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármilyen okból vagy ok nélkül megszüntesse az Ön hozzáférését a Webhelyhez. Ha fiókot regisztrál a Webhelyen, előfordulhat, hogy meg kell adnia egy e-mail címet és jelszót, és a kwumsy időről időre további követelményeket is támaszthat. Ön beleegyezik, hogy minden felelősséget vállal a Webhely használatával kapcsolatban, beleértve a jelszavával (és a kapcsolódó fiókhozzáféréssel) kapcsolatos minden tevékenységet. Haladéktalanul értesítenie kell a kwumsyt, ha jelszava elvesztését, ellopását vagy jogosulatlan felhasználását gyanítja vagy tudomást szerez arról.


A Webhelyen keresztül történő vásárlások


A Weboldalon keresztül végrehajtott összes vásárlást elfogadjuk. Ez azt jelenti, hogy bármely tranzakció elfogadását megtagadhatjuk vagy törölhetjük, saját belátásunk szerint, és nem vállalunk felelősséget Ön vagy bármely harmadik fél felé. A Weboldal nem engedélyez megrendeléseket kereskedőktől, nagykereskedőktől vagy más olyan ügyfelektől, akik a Weboldalon kínált termékeket viszonteladni kívánják. A kwumsy kifejezetten feltétele annak, hogy elfogadja az Ön megrendelését, ha Ön beleegyezik a jelen Feltételekbe, valamint minden olyan további feltételbe, amelyet a Webhelyen biztosítanak Önnek, és amelyek szabályozzák bizonyos Termékek megvásárlását. A Weboldalon keresztül történő termékek megrendelésével Ön beleegyezik, hogy valós, pontos, aktuális és teljes körű információkat adjon meg. A kwumsy fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse vagy módosítsa a webhelyen és azon kívül kínált Termékek specifikációit és árait anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna Önnel szemben. Az árak és a rendelkezésre állás előzetes értesítés nélkül változhat, és a kwumsy fenntartja a jogot, hogy visszavonjon minden ajánlatot a hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítása érdekében.


A kwumsy azt szeretné, hogy Ön elégedett legyen az ebből származó vásárlásaival Weboldal. Ha vissza szeretne küldeni egy terméket, kérjük, tekintse át online visszaküldési szabályzatunkat és az áruházi visszaküldési szabályzatunkat, amelyek itt hivatkozásként szerepelnek.


A webhely tulajdonjoga és tartalma


A Webhely olyan anyagokat tartalmaz, mint például, de nem kizárólagosan, szöveg, képek, tervek, fényképek, videók, hangklipek, grafikák, gombikonok, képek, reklámszöveg, URL-ek, technológia, szoftver és az általános elrendezés vagy az ilyen anyagok „megjelenése és megjelenése”, beleértve a szerzői jog által védett anyagokat, valamint a védjegyeket, logókat és szolgáltatási védjegyeket, amelyek vagy a Kwumsy-t, annak licencadóit, engedélyeseit vagy más harmadik feleket illetik (együttesen a „Tartalom”) A Webhely és a Tartalom a Kwumsy, a licencadói és bizonyos más harmadik felek tulajdonában, licence alatt vagy ellenőrzése alatt áll, és a Tartalommal és a Webhellyel kapcsolatos minden jog, jogcím, érdekeltség az ofiyaa, licencadói vagy bizonyos más harmadik felek tulajdonát képezi, és védett az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi, védjegy-, kereskedelmi öltözködési, szabadalmi vagy egyéb szellemi tulajdonjogok és törvények a lehető legteljesebb mértékben. A Weboldal használatával Ön nem szerez tulajdonjogot, szellemi tulajdont vagy egyéb érdekeltséget a Weboldalon található elemek vagy tartalom tekintetében. Az Ön megállapodásának és a jelen Megállapodás betartásának függvényében a Kwumsy korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, át nem ruházható, visszavonható engedélyt ad Önnek a Webhelyen található tartalom eléréséhez, megjelenítéséhez, megtekintéséhez és használatához saját személyes, nem - csak kereskedelmi használatra. Ön elfogadja, hogy a Kwumsy azonnal és az Ön értesítése nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Webhely, annak Tartalma vagy a Termékek elérhetőségét anélkül, hogy bármilyen felelősséget vállalna Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben.


Felhasználó által generált tartalom


Bármilyen anyag vagy tartalom elküldésével vagy közzétételével a Webhelyen („Felhasználó által generált tartalom”), Ön örökre, visszavonhatatlanul, jogdíjmentesen, világszerte biztosítja a Kwumsy számára , jogdíjmentes, továbbengedélyezhető és átruházható engedély az ilyen anyagok vagy az anyagok bármely részének másolására, közzétételére, fordítására, módosítására, újraformázására, származékos művek létrehozására, terjesztésére, reprodukálására és allicencbe adására. Ön ezennel kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy az Ön által biztosított Felhasználó által generált tartalom nem sért semmilyen törvényt vagy harmadik fél jogait, és teljes jogában áll megadni a fent meghatározott licencet. Az ofiyaa jogosult a Felhasználó által generált tartalmak felhasználására anélkül, hogy az Önnel szembeni titoktartási, hozzárendelési vagy kártérítési kötelezettséget vállalna.


A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA; A GARANCIA NYILATKOZATA. KIVÉVE AZ EGYÉBEN NEM ALKALMAZHATÓ VAGY TÖRVÉNY ÁLTAL TILTOTT OLDALT, A WEBOLDALOT ÉS MINDEN TARTALMOT, TERMÉKET ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓT, AMELY EZEN AZ OLDALON VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ, „AHOGY VAN”, ÉS „A NYILVÁNOSSÁG NÉLKÜLI NYILVÁNTARTALMÁBAN”, „AHOGY ELÉRHETETLEN”. VÉLELMEZETT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, NEM JOGSÉRTÉSRE, BIZTONSÁGRA VAGY PONTOSSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZTETT GARANCIA. A Kwumsy NEM GARANTÁLJA AZT, HOGY: (1) A WEBOLDALON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK HELYES, PONTOS VAGY MEGBÍZHATÓ; (2) A WEBOLDAL ALKALMAZÁSÁN TALÁLHATÓ FUNKCIÓK SZAKADÁS- VAGY HIBAMENTES LESZEK; VAGY (3) A HIBÁK MEGJAVÍTÁSRA VAN, VAGY A WEBOLDAL VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGÉT TESZŐ SZERVER VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS KOMPONENSTŐL MENTES. SEMMILYEN ESETBEN NEM LEHET FELELŐSSÉG AZ iyaa VAGY TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, RÉSZVÉNYESEI, ALKALMAZOTTAI, FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, PÉLDA SZERINTI, KÖVETKEZMÉNYES, KÖVETKEZMÉNYES, NEM KÖVETKEZMÉNYES FELHASZNÁLÁSÉRT. , SZERZŐDÉSBŐL, SZERZŐDÉSÉBŐL, AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBÓL, A VISSZAÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELVÉBŐL, VAGY EGYÉBEN SZIGORÚ FELELŐSSÉG, GARANCIA VAGY EGYÉBEN BÁRMELY KÖVETELÉS, KERESÉSI OK, DÍJ, KÖLTSÉG, KÖLTSÉG VAGY VESZTESÉG ESETÉN TERMÉKEK, VAGY A WEBOLDAL VAGY BÁRMELY TERMÉK HASZNÁLATA. A JELEN FELTÉTELEKBEN BÁRMILYEN ELLENKEZÉS SZÁMÁRA ELLENI, A GARANCIA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁNAK JELEN NYILATKOZATA NEM ALKALMAZ NEW JERSEY-BEN.


Harmadik felek webhelyeire mutató linkek


A Webhely harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhat, például hirdetőktől, szponzoroktól, tartalompartnerektől származó hivatkozásokat , és harmadik felek Bármely hivatkozás feltüntetése a Weboldalon nem jelenti azt, hogy azt jóváhagyjuk, és a Kwumsy kifejezetten elhárít minden felelősséget a tartalomért, az anyagokért, az információk pontosságáért vagy az általunk nyújtott termékek vagy szolgáltatások minőségéért, ezeken a harmadik felek webhelyein keresztül elérhető vagy hirdetve.


Adatvédelem


Ön megérti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy bizonyos részek működése pontjában foglaltak, vagy bizonyos információk átvétele, például regisztráció vagy fiók létrehozása ezen a Webhelyen, bizonyos személyazonosításra alkalmas adatok benyújtását, felhasználását és terjesztését igényli. Felhívjuk figyelmét, hogy mobiltelefonszámának a Weboldalon történő megadásával Ön elektronikus aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy telefonon (beleértve az automata tárcsázórendszereket, előre rögzített üzeneteket, SMS-t és MMS-t) a megadott telefonszámon felvegyék veled a kapcsolatot, akár ha az Ön által megadott szám egy vállalati, állami vagy országos „Ne hívjon” listán szerepel. Ön tudomásul veszi, hogy a vásárláshoz nem szükséges az Ön hozzájárulása.

Elektronikus aláírások és szerződések


Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a „KÜLDÉS”, „LETÖLTÉS”, „RENDELÉS ELADÁSA”, „ELFOGADOM” feliratú gombra kattintva ”, A SZÁMLÁZÁSI VAGY SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓKAT BENYÚJTOTT BÁRMILYEN LINKEN, vagy az ofiyaa által a jelen feltételek elfogadására kijelölt hasonló hivatkozásokon Ön jogilag kötelező erejű elektronikus aláírást küld, és jogilag kötelező erejű szerződést köt. Ön tudomásul veszi, hogy elektronikus beadványai beleegyezését és szándékát jelentik, hogy a jelen Szerződésben kötelező erejűek legyenek. A vonatkozó törvények, rendeletek, szabályok, rendeletek vagy egyéb törvények értelmében, beleértve, korlátozás nélkül, az Egyesült Államok elektronikus aláírásairól a globális és nemzeti kereskedelmi törvényben, P.L. 106-229 (az „E-Sign Act”), EZEL ELFOGADJA AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB FELVONÁSOK HASZNÁLATÁT, ÉS AZ ÉRTESÍTÉSEK, SZABÁLYZATOK ÉS FELVÉTELEK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉHEZ ÁLTAL Kwumsy. Ezen túlmenően Ön lemond bármely törvény, rendelet, szabály, rendelet vagy egyéb törvény szerinti jogról vagy követelményről bármely joghatóságban, amely megköveteli az eredeti aláírást vagy a nem elektronikus iratok kézbesítését vagy megőrzését, vagy az elektronikustól eltérő módon történő fizetésről vagy jóváírásról. azt jelenti.


Forgalmi adó


A Kwumsy tiszteletben tartja az egyes államok forgalmi és használati adóval kapcsolatos irányelveit, amelyeket a küldemény rendeltetési címe határoz meg. Ahogy folytatja a fizetést és megerősíti szállítási adatait, a vonatkozó adókat az áru teljes értékére számítjuk ki. Ezenkívül a rendelés végösszege a pénztárnál a becsült adót tükrözi. A fizetési módra vonatkozó tényleges terhelés az összes vonatkozó állami, helyi és megyei adót tükrözi, és a rendelés kiszállítását követően kerül kiszámításra.


Egyéb


A jelen Szerződés alkotja a teljes megállapodást Ön és a Kwumsy között, és felülírja a jelen Szerződés és a Kwumsy bármely korábbi változatát. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését a választottbíró vagy (ha helyénvaló) az illetékes bíróság érvénytelennek találja, a többi rendelkezést ez nem érinti, és teljes hatályú és hatályos marad, és az ilyen rendelkezés módosítható vagy megszakítható. a jelen Megállapodásból olyan mértékben, amely szükséges ahhoz, hogy az ilyen rendelkezés végrehajthatóvá és a jelen Szerződés többi részével összhangban legyen.

IRÁNYADÓ TÖRVÉNY
A jelen Szolgáltatási feltételekre és minden külön megállapodásra, amellyel a Szolgáltatásokat nyújtjuk Önnek, a HK

törvényei az irányadók, és azokkal összhangban kell értelmezni.

.